Увага! Розіграш!

фото11На Nostalgie стартував розіграш під назвою “Я це бачив!”, головним призом якого є 1000 гивень! Виграти дуже просто. Сфотографуйте будь-який момент із вашого життя, який не залишим вас байдужими. Це може бути все, що завгодно: веселий двірник, самотній пасажир, старовинний автомобіль тощо. Надішліть фото нам на електронну адресу: [email protected], ми завантажимо фото у спеціальний альбом на Facebook і той, хто отримає найбільшу кількість лайків, забере свою винагороду! Тож долучайте до участі своїх родичів та друзів! Розіграш триватиме до понеділка 8 грудня. Тоді ми і дізнаємось ім’я переможця о 17:00 під час “Легкого життя”.

Офіційні правила участі в акції Я ЦЕ БАЧИВ!” від радіо «Ностальжі» 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ 

Офіційні правила участі у конкурсі від ТРК «Ностальжі» під умовною назвою «Я це бачив!» (надалі – Акція)

1. Організатор Акції:

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Ностальгія» (далі – «Організатор»), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул..Щорса 32 а, кВ.94.

2. Мета проведення Акції:

2.1.  Метою проведення Акції є привернення уваги слухачів до радіостанції Ностальжі 99FM.

3. Тривалість та територія (місце) проведення Акція:

3.1. Акція триває з 24.11.14 до 8.12.14 (далі – «Період проведення Акції»).

3.2. Акція проводиться у м. Київ (далі – «Територія проведення Акції»).

4. Учасники Акції:

4.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»).

4.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ньому участь:

4.2.1. працівники Організатора Конкурсу та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

5. Участь в Акції:

5.1. Щоб стати Учасником Акції необхідно:

5.1.1. Надіслати фотографію, сюжет якої обраний слухачем самостійно, на електронну адресу [email protected] . Фотографії, що не містять забороненої інформації (згідно закону України), будуть розміщені в соціальній мережі Facebook  на сторінці https://www.facebook.com/Nostalgie99FM

5.1.2. Зібрати найбільшу кількість відміток «подобається».

6. Визначення переможців Акції:

6.1. Визначення переможців Акції проводиться 8 грудня  2014 року о 17:00.

6.1.1. Головними переможцями Акції буде визнано Учасника Акції, що виконали умови участі в Акції, та чиї фотографії  наберуть найбільшу кількість показників «подобається»

7. Фонд  Подарунків Акції обмежений:

7.1. Головний Подарунок – 1000грн.

8. Умови отримання Подарунка:

8.1. Подарунок  може бути отриманий  лише Учасником Акції, що здобув право на отримання такого Подарунка, тільки на умовах цих Правил.

8.2. Учасник має право на отримання подарунка після надання підтвердження, що саме цей учасник є власником фотокартки переможця, у вигляді додаткової власної фотокартки.

8.3. Учасник Акції, що здобув право на отримання подарунка, повинен надіслати на адресу Виконавця копії таких документів:

8.3.1. копію паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з пропискою (реєстрацією),

8.3.2. копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номеру.

8.4. Документи, надані Учасником Акції, що здобув право на отримання подарунка не  підлягають поверненню Учаснику. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим надає свою безумовну згоду на це.

8.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Умов та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання подарунка. Відмова від укладення відповідного договору, а також ненадання/неповне надання визначених цими Умовами документів, а також невиконання всіх передбачених цими Умовами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання подарунка. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що відмовився від отримання подарунка та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

9.  Обмеження:

9.1. Заміна подарунка еквівалентом не допускається.

9.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку / провайдерів послуги Інтернет, будь-які помилки операторів зв’язку / провайдерів послуги Інтернет, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли з запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений чи був невчасно повідомлені про право на отримання подарунка.

9.3. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання подарунка, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (в т.ч. якщо контактна адреса, ПІБ, номер телефону або інша інформація про Учасника була змінена або була вказана неправильно та/або нерозбірливо тощо) не має можливості отримати подарунка, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

9.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасника Акції, визнаного таким, що здобув право на отримання подарунка, отримати або скористатися подарунком з будь-яких причин, що від нього не залежать, у т.ч. у зв’язку з відсутністю необхідних документів, неможливості повідомлення про подарунок так, як це зазначено у цих Правилах тощо.

9.5. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання отриманого подарунка Учасниками Акції після його одержання, та за неможливість Учасника Акції скористатись отриманим Заохоченням з будь-яких причин.

9.6. Організатор Акції не бере на себе відповідальності стосовно будь-яких суперечок щодо подарунка.

9.7. Організатор Акції не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання подарунка. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

9.8. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.

9.9. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання подарунка особами, що здобули право на отримання подарунок, після їх одержання.

9.10. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання особою, що здобула право на отримання подарунка, у зв’язку з будь-якими обставинами, що виходять за межі контролю Організатора/Виконавця Акції.

9.11. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Заохочення, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого подарунка, будь-якої компенсації або заміни подарунка еквівалентом або іншим подарунком.

10.  Надання інформації:

10.1. Для отримання Заохочень Учасник Акції має надати Організаторові/Виконавцеві Акції інформацію (у т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами.

10.2. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує правильність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це зазначено нижче.

10.3. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (у т.ч. інформації щодо контактів з ним).

10.4. Цю інформацію може бути змінено Учасником протягом всього строку проведення Акції шляхом додаткового інформування Організатора/Виконавця Акції.

10.5. Збір згаданої інформації дозволить Організаторові/Виконавцеві Акції якнайшвидше передати Заохочення особі, що має на нього право, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.

10.6. Організатор/Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

10.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т.ч. право публікації (у т.ч. його імені та фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання заохочення, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою.

11.  Загальні умови Конкурсу:

11.1. Всі Винагороди Конкурсу можуть бути отримані Учасниками Конкурсу лише на умовах цих Правил.

11.2. Винагороди Конкурсу обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Винагород, після їх одержання Учасником.

11.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Конкурсі всі Учасники Конкурсу погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

11.4. Усі результати Конкурсу остаточні й оскарженню не підлягають.

11.5. Процедура визначення переможців Конкурсу не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

11.6. Для організації та проведення Конкурсу, а також для здійснення контролю за перебігом конкурсу Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб.

11.7. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на сторінці спільноти радіо Ностальжі (https://www.facebook.com/Nostalgie99FM)

12.  Порядок і спосіб інформування про умови Акції:

12.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

12.2. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Переможця, що має право на отримання Заохочення, відповідно до цих Правил.

 

1323 Comments

 • DamonHup Posted 04.01.2020 11:56

  Many thanks. Numerous stuff.
  fluconazol 150 mg

 • cheap viagra 100mg Posted 07.01.2020 10:24

  honest range generic viagra 100mg completely entry generic viagra sales both class generic viagra sales none snow [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra
  sales[/url] never camera generic viagra online almost wave http://viagenupi.com/

 • PhillipnOk Posted 10.01.2020 11:25

  Fantastic advice. Thanks. https://viagradocker.com/

 • RichardHof Posted 10.01.2020 13:13

  Really all kinds of fantastic knowledge! canada drug pharmacy

 • TyroneDerry Posted 10.01.2020 13:32

  Whoa plenty of fantastic knowledge! vaping cbd oil

 • RichardHof Posted 10.01.2020 18:33

  You said it very well.! canada pharmacy

 • PhillipnOk Posted 10.01.2020 19:28

  Thank you, Quite a lot of advice.
  https://viagrapycharm.com/

 • ClarkSaire Posted 10.01.2020 22:48

  Thanks! Fantastic information!
  [url=https://viaonlinebuyntx.com/]canada online pharmacies[/url] [url=https://ciaonlinebuymsn.com/]health canada drug database[/url]

 • Larryinesk Posted 11.01.2020 00:05

  Very good material. Regards! canada pharmacy online

 • RichardHof Posted 11.01.2020 00:07

  You reported this well. health canada drug database

 • TyroneDerry Posted 11.01.2020 00:28

  Appreciate it, A lot of tips.
  generic cialis

 • LouisDrisa Posted 11.01.2020 01:49

  Superb content. Appreciate it. [url=https://ciaonlinebuyntx.com/]How Long Does Cialis Take To Work[/url]

 • PhillipnOk Posted 11.01.2020 03:52

  Thanks, A good amount of knowledge!
  canadian pharmacies

 • Larryinesk Posted 11.01.2020 04:20

  Wow loads of valuable knowledge. augmentin duo forte

 • ClarkSaire Posted 11.01.2020 04:21

  Nicely put, With thanks.
  [url=https://viagrabestbuyrx.com/]mexican pharmacies shipping to usa[/url] [url=https://ciaonlinebuyntx.com/]Cigna Pay For Cialis[/url] [url=https://canadianonlinepharmacytrust.com/]online pharmacies canada[/url] [url=https://canadianpharmacyopen.com/]drugs for sale[/url] [url=https://canadianpharmacyntv.com/]health canada drug database[/url] [url=https://safeonlinecanadian.com/]canada pharmacies online prescriptions[/url] [url=https://viaonlinebuyntx.com/]online canadian pharcharmy[/url]

 • RichardHof Posted 11.01.2020 05:33

  Great forum posts, Many thanks. drugstore online shopping

 • TyroneDerry Posted 11.01.2020 05:55

  Appreciate it. Plenty of material.
  viagra generic

 • LouisDrisa Posted 11.01.2020 06:06

  Effectively expressed without a doubt! . [url=https://canadianpharmacyntv.com/]highest rated canadian pharmacies[/url]

 • Ernestnig Posted 11.01.2020 06:21

  Wonderful data. With thanks. canadian pharmacies that ship to us

 • PhillipnOk Posted 11.01.2020 08:02

  Whoa tons of useful facts! https://viagradocker.com/

 • ClarkSaire Posted 11.01.2020 09:53

  You actually expressed that perfectly.
  [url=https://viagrabestbuyrx.com/]canadian pharmacy online[/url] [url=https://canadianpharmacyntv.com/]pharmacy online[/url] [url=https://viaonlinebuyntx.com/]online pharmacies canada[/url] [url=https://canadianpharmaciescubarx.com/]london drugs canada[/url] [url=https://trustedwebpharmacy.com/]canada online pharmacies[/url]

 • LouisDrisa Posted 11.01.2020 10:27

  Reliable content. Cheers! [url=https://trustedwebpharmacy.com/]health canada drug database[/url]

 • Ernestnig Posted 11.01.2020 10:42

  Great postings. Kudos. Diabetics Hydroxyzine

 • RichardHof Posted 11.01.2020 11:05

  Regards. Numerous write ups.
  is hemp oil legal

 • PhillipnOk Posted 11.01.2020 12:14

  Seriously quite a lot of very good advice. canada pharmacy online

 • Larryinesk Posted 11.01.2020 13:02

  You reported it terrifically! Celecoxib Bone Growth

 • Ernestnig Posted 11.01.2020 15:05

  Fantastic knowledge. Cheers! kamagra 100 mg

 • PhillipnOk Posted 11.01.2020 16:25

  Superb facts. Many thanks. generic viagra online

 • TyroneDerry Posted 11.01.2020 16:58

  You said it very well.! buy generic viagra

 • Larryinesk Posted 11.01.2020 17:27

  Appreciate it. Numerous information.
  side effects for modafinil

 • LouisDrisa Posted 11.01.2020 19:19

  Regards. Wonderful information. [url=https://canadianpharmacyntv.com/]canada drug[/url]

 • Larryinesk Posted 11.01.2020 22:06

  Fantastic data, Thanks a lot. prednisone 10mg

 • RichardHof Posted 11.01.2020 22:26

  Thank you, Numerous forum posts.
  viagra without doctor

 • LouisDrisa Posted 11.01.2020 23:57

  Wow a lot of useful data! [url=https://trustedwebpharmacy.com/]aarp approved canadian online pharmacies[/url]

 • Ernestnig Posted 12.01.2020 00:17

  You have made your stand very clearly!! retin-a cream

 • PhillipnOk Posted 12.01.2020 01:09

  With thanks. Awesome stuff. hemp oil cures cancer mayo clinic

 • Larryinesk Posted 12.01.2020 02:35

  Fantastic postings. Cheers! Verschil Tussen Viagra Kamagra

 • ClarkSaire Posted 12.01.2020 02:47

  Point clearly considered.!
  [url=https://canadianpharmacyntv.com/]canadian pharmacy[/url] [url=https://viaonlinebuyntx.com/]mexican pharmacies shipping to usa[/url] [url=https://safeonlinecanadian.com/]online canadian pharmacy[/url] [url=https://viagrabestbuyrx.com/]canadian online pharmacies[/url]

 • PhillipnOk Posted 12.01.2020 05:25
 • ClarkSaire Posted 12.01.2020 08:29

  Nicely put. Many thanks.
  [url=https://viagrabestbuyrx.com/]top rated canadian pharmacies online[/url] [url=https://ciaonlinebuymsn.com/]canadian pharcharmy[/url] [url=https://buymodafinilntx.com/]provigil lawsuit[/url] [url=https://ciaonlinebuyntx.com/]cialis without a doctor prescription[/url] [url=https://canadianonlinepharmacytrust.com/]pharmacy online[/url] [url=https://canadianpharmacyopen.com/]canada drugs[/url] [url=https://safeonlinecanadian.com/]canadian pharcharmy[/url]

 • LouisDrisa Posted 12.01.2020 08:40

  Whoa a good deal of amazing data. [url=https://canadianpharmaciescubarx.com/]canada drugs[/url]

 • Ernestnig Posted 12.01.2020 09:03

  Lovely stuff, Cheers! sertraline

 • cheap viagra usa without prescription Posted 12.01.2020 09:08

  such entrance viagra generic absolutely spare generic viagra sales anywhere try sale generic viagra online pills elsewhere leather [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra sales[/url] extremely response viagra for sale terribly sail http://viacheapusa.com/

 • TyroneDerry Posted 12.01.2020 09:58

  Wow lots of awesome advice. viagra vs cialis vs levitra

 • Larryinesk Posted 12.01.2020 11:20

  Thanks a lot! Plenty of knowledge.
  Baclofen 25 Mg

 • LouisDrisa Posted 12.01.2020 13:15

  Awesome data, Thanks. [url=https://canadianpharmacyopen.com/]canada drug pharmacy[/url]

 • Ernestnig Posted 12.01.2020 13:44

  Very good write ups. Thanks a lot! viagra without a doctor prescription texas

 • RichardHof Posted 12.01.2020 15:36

  Terrific forum posts. Cheers. charlotte’s web cbd oil

 • TyroneDerry Posted 12.01.2020 15:59

  Nicely put. Appreciate it! modafinil for sale

 • Larryinesk Posted 12.01.2020 16:23

  Good write ups. Many thanks. Does Metronidazole Work For Diverticulitis

 • cialis online pharmacy Posted 12.01.2020 16:53

  yet philosophy [url=http://cialisles.com#]cialis online pharmacy[/url] immediately man new today cialis online pharmacy later road
  cialis online pharmacy smooth level http://cialisles.com/

 • LouisDrisa Posted 12.01.2020 18:28

  With thanks. A lot of info!
  [url=https://trustedwebpharmacy.com/]drugs for sale[/url]

 • ClarkSaire Posted 12.01.2020 20:08

  With thanks! I like it.
  [url=https://viaonlinebuymsn.com/]viagra without a doctor prescription 200mg[/url] [url=https://trustedwebpharmacy.com/]trust pharmacy canada[/url] [url=https://safeonlinecanadian.com/]canadian pharmacy online[/url]

 • Larryinesk Posted 12.01.2020 21:17

  Wonderful stuff. Cheers. Expiration Keflex

 • RichardHof Posted 12.01.2020 21:38

  Effectively spoken without a doubt! . which kratom is like vicodin

 • TyroneDerry Posted 12.01.2020 21:59

  You actually mentioned it wonderfully! interactions for modafinil

 • LouisDrisa Posted 12.01.2020 23:22

  Nicely put. Thank you! [url=https://canadianpharmaciescubarx.com/]canadadrugsonline[/url]

 • Ernestnig Posted 12.01.2020 23:52

  Nicely put, Many thanks! sertraline

 • ClarkSaire Posted 13.01.2020 02:03

  With thanks. An abundance of knowledge.

  [url=https://viaonlinebuyntx.com/]canadian pharmacies-24h[/url] [url=https://viaonlinebuymsn.com/]sildenafil without a doctor’s prescription paypal[/url] [url=https://canadianonlinepharmacytrust.com/]best 10 online canadian pharmacies[/url] [url=https://safeonlinecanadian.com/]global pharmacy canada[/url] [url=https://ciaonlinebuymsn.com/]canadian pharmacy world[/url] [url=https://trustedwebpharmacy.com/]online canadian pharmacy[/url] [url=https://canadianpharmacyopen.com/]ed meds online without doctor prescription[/url]

 • RichardHof Posted 13.01.2020 03:21

  Thanks a lot, Quite a lot of tips!
  north west pharmacy canada

 • TyroneDerry Posted 13.01.2020 03:43

  Tips very well regarded.! buy cialis usa

 • LouisDrisa Posted 13.01.2020 04:00

  You actually revealed it really well. [url=https://buymodafinilntx.com/]modafinil for sale[/url]

 • Ernestnig Posted 13.01.2020 04:31

  This is nicely put! ! generic bactrim

 • Larryinesk Posted 13.01.2020 06:52

  With thanks. I value this. bactrim

 • ClarkSaire Posted 13.01.2020 07:57

  Thanks! Numerous info.

  [url=https://buymodafinilntx.com/]modafinil 200mg[/url] [url=https://viagrabestbuyrx.com/]canadian pharmacy[/url] [url=https://canadianpharmacyopen.com/]canadian viagra[/url] [url=https://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian pharmacies online[/url]

 • LouisDrisa Posted 13.01.2020 08:41

  You actually expressed it perfectly! [url=https://buymodafinilntx.com/]provigil vs nuvigil[/url]

 • RichardHof Posted 13.01.2020 09:09

  You actually mentioned it adequately! canadian pharmacies without an rx

 • Ernestnig Posted 13.01.2020 14:00

  Great material, Kudos. Flomax Drug Interaction

 • Ernestnig Posted 13.01.2020 23:54

  Many thanks, I enjoy it. baclofen 10 mg tablet

 • ClarkSaire Posted 14.01.2020 01:45

  Kudos. A good amount of advice!

  [url=https://canadianpharmacyntv.com/]canada online pharmacies[/url] [url=https://canadianpharmacyntv.com/]aarp approved canadian online pharmacies[/url] [url=https://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian pharmaceuticals online[/url] [url=https://viagrabestbuyrx.com/]canada pharma limited llc[/url] [url=https://ciaonlinebuyntx.com/]How To Buy Brand Cialis Otc[/url] [url=https://buymodafinilntx.com/]armodafinil vs modafinil[/url] [url=https://canadianpharmacyopen.com/]canadian king pharmacy[/url]

 • RichardHof Posted 14.01.2020 03:07

  Amazing many of beneficial material. cbd oil near me

 • LouisDrisa Posted 14.01.2020 04:04

  Very good facts. Thank you! [url=https://canadianpharmacyntv.com/]canada drugs online[/url]

 • Ernestnig Posted 14.01.2020 04:42

  Appreciate it, A good amount of information.
  augmentin 875

 • Larryinesk Posted 14.01.2020 07:01

  Tips very well taken.! baclofen 10 mg tablets

 • ClarkSaire Posted 14.01.2020 07:46

  Thanks! A lot of content!

  [url=https://viaonlinebuymsn.com/]viagra without prescription[/url] [url=https://ciaonlinebuyntx.com/]cialis[/url] [url=https://safeonlinecanadian.com/]aarp approved canadian online pharmacies[/url]

 • LouisDrisa Posted 14.01.2020 08:54

  You actually stated it perfectly. [url=https://safeonlinecanadian.com/]north west pharmacy canada[/url]

 • RichardHof Posted 14.01.2020 09:06

  Fantastic write ups, Regards! cbd hemp oil walmart

 • TyroneDerry Posted 14.01.2020 09:31

  Very well voiced indeed. ! buy cialis pills

 • Ernestnig Posted 14.01.2020 09:38

  Good advice. Thanks a lot! prednisone 10 mg

 • Larryinesk Posted 14.01.2020 12:00

  Many thanks, Very good stuff! canadian cialis

 • ClarkSaire Posted 14.01.2020 13:48

  Amazing information. With thanks!
  [url=https://ciaonlinebuyntx.com/]buy cialis[/url] [url=https://trustedwebpharmacy.com/]canada online pharmacies[/url] [url=https://viaonlinebuymsn.com/]100mg viagra without a doctor prescription[/url] [url=https://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian king pharmacy[/url]

 • LouisDrisa Posted 14.01.2020 13:58

  Point certainly taken.! [url=https://canadianpharmaciescubarx.com/]canada pharmacies online[/url]

 • Ernestnig Posted 14.01.2020 14:40

  Regards, Numerous posts.
  online pharmacies of canada

 • RichardHof Posted 14.01.2020 15:19

  You revealed this adequately! benefits of cbd oil

 • Larryinesk Posted 14.01.2020 17:01

  With thanks. Plenty of write ups.
  canadian pharmacies shipping to usa

 • LouisDrisa Posted 14.01.2020 18:58

  Thanks a lot! Lots of facts.
  [url=https://canadianpharmacyntv.com/]aarp recommended canadian pharmacies[/url]

 • Ernestnig Posted 14.01.2020 19:41

  Superb material, Kudos. microzide

 • ClarkSaire Posted 14.01.2020 19:46

  Whoa a lot of useful advice.
  [url=https://safeonlinecanadian.com/]canadian pharmacies online prescriptions[/url] [url=https://buymodafinilntx.com/]modafinil for sale[/url] [url=https://viaonlinebuyntx.com/]pharmacy northwest canada[/url] [url=https://canadianpharmacyopen.com/]canadian pharmacy viagra brand[/url] [url=https://canadianpharmaciescubarx.com/]canada pharmacies online prescriptions[/url] [url=https://trustedwebpharmacy.com/]top rated online canadian pharmacies[/url] [url=https://viaonlinebuymsn.com/]generic viagra without a doctor prescription[/url]

 • RichardHof Posted 14.01.2020 21:26

  Thank you, A good amount of advice!
  canada drugs online

 • TyroneDerry Posted 14.01.2020 21:48

  This is nicely expressed! ! Cialis Sublingual No Prescription

 • Larryinesk Posted 14.01.2020 21:56

  You mentioned this really well. Methocarbamol Dosage Information

 • LouisDrisa Posted 14.01.2020 23:48

  Appreciate it, Plenty of data!
  [url=https://canadianpharmaciescubarx.com/]northwest pharmaceuticals canada[/url]

 • Ernestnig Posted 15.01.2020 00:30

  You explained it very well! Side Effects Of Bactrim On Pregnancy

 • Larryinesk Posted 15.01.2020 02:38

  Many thanks, Numerous tips!
  lasix medication

 • RichardHof Posted 15.01.2020 03:12

  With thanks, A good amount of facts!
  kratom capsules

 • TyroneDerry Posted 15.01.2020 03:38

  Position clearly regarded!. incest viagra

 • LouisDrisa Posted 15.01.2020 04:28

  You actually said it perfectly. [url=https://viaonlinebuyntx.com/]canadian online pharmacies[/url]

 • Ernestnig Posted 15.01.2020 05:10

  Thanks a lot, Great stuff! celexa medication

 • ClarkSaire Posted 15.01.2020 07:45

  Great information. With thanks.
  [url=https://viaonlinebuyntx.com/]no 1 canadian pharcharmy online[/url] [url=https://canadianpharmacyntv.com/]canadian pharmacies-24h[/url]

 • RichardHof Posted 15.01.2020 09:03

  Many thanks. An abundance of forum posts!
  mexican pharmacies shipping to usa

 • LouisDrisa Posted 15.01.2020 09:11

  Many thanks. Loads of knowledge.
  [url=https://viaonlinebuyntx.com/]canada drug[/url]

 • TyroneDerry Posted 15.01.2020 09:31

  Helpful knowledge. Thank you! Once A Day Cialis From Canada

 • Ernestnig Posted 15.01.2020 09:57

  Amazing forum posts. With thanks. hydroxyzine hydrochloride

 • Larryinesk Posted 15.01.2020 12:10

  Fantastic info. With thanks! Propecia Awesome

 • ClarkSaire Posted 15.01.2020 13:47

  Thanks. Excellent information!
  [url=https://canadianpharmacycom.com/]northwest pharmacy[/url] [url=https://safeonlinecanadian.com/]canadian pharmaceuticals online reviews[/url] [url=https://canadianonlinepharmacytrust.com/]canadian viagra[/url] [url=https://canadianpharmacyntv.com/]canadian pharmacies shipping to usa[/url]

 • LouisDrisa Posted 15.01.2020 14:05

  You reported this wonderfully! [url=https://canadianpharmacyntv.com/]canadian pharmacy[/url]

 • Ernestnig Posted 15.01.2020 14:51

  Many thanks, A lot of data!
  Retin-a Reviews For Wrinkles Youtube

 • RichardHof Posted 15.01.2020 15:06

  You actually reported that exceptionally well. Acheter Du Cialis En France

 • Larryinesk Posted 15.01.2020 17:04

  Truly all kinds of superb advice. Celebrex Taken With Advil

 • cheap viagra usa without prescription Posted 15.01.2020 18:15

  down individual generic viagra online pharmacy loud distribution never oven generic viagra honest appearance flat till
  cheap viagra usa without prescription slowly assistant [url=http://www.vagragenericaar.org/#]viagra without doctor prescription[/url] less
  screen cheap viagra new fruit http://www.vagragenericaar.org/

 • LouisDrisa Posted 15.01.2020 18:55

  You actually suggested that very well. [url=https://ciaonlinebuymsn.com/]canadian online pharmacy[/url]

 • Ernestnig Posted 15.01.2020 19:41

  You explained that well! tretinoin cream

 • ClarkSaire Posted 15.01.2020 19:53

  You explained it adequately!
  [url=https://ciaonlinebuyntx.com/]Erectivin Vi Non Prescription Tadalafil Cialis[/url] [url=https://viaonlinebuymsn.com/]viagra without a doctor prescription[/url]

 • ClarkSaire Posted 16.01.2020 01:58

  Factor clearly regarded!.
  [url=https://viaonlinebuymsn.com/]generic viagra without subscription[/url] [url=https://canadianpharmacycom.com/]canadian pharmacies that ship to us[/url] [url=https://trustedwebpharmacy.com/]canadianpharmacy[/url] [url=https://ciaonlinebuymsn.com/]northwestpharmacy[/url]

 • Larryinesk Posted 16.01.2020 02:09

  Nicely put. Thank you. doxycycline hyclate 100mg

 • RichardHof Posted 16.01.2020 02:15

  Great facts. Many thanks! cbd superbugs

 • Larryinesk Posted 16.01.2020 06:36

  Thanks, A lot of stuff.
  Generic Levitra With Dapoxetine

 • Larryinesk Posted 16.01.2020 11:07

  You made the point. escitalopram 5mg

 • ClarkSaire Posted 16.01.2020 14:17

  Seriously loads of very good information!
  [url=https://viagrabestbuyrx.com/]canadian cialis[/url] [url=https://canadianpharmacyntv.com/]canadian pharmacies[/url] [url=https://safeonlinecanadian.com/]canadian pharmacies[/url] [url=https://ciaonlinebuymsn.com/]canadian pharmacy[/url] [url=https://ciaonlinebuyntx.com/]Efectos Secundarios Cialis Caducado[/url] [url=https://buymodafinilntx.com/]modafinil[/url] [url=https://trustedwebpharmacy.com/]top rated canadian pharmacies online[/url]

 • Larryinesk Posted 16.01.2020 15:47

  Whoa a lot of excellent knowledge! generic levitra

 • ClarkSaire Posted 16.01.2020 20:25

  You have made your point!
  [url=https://buymodafinilntx.com/]modafinil[/url] [url=https://canadianpharmacycom.com/]canadian pharmacy online[/url] [url=https://canadianpharmacyntv.com/]canada pharmacy[/url] [url=https://ciaonlinebuymsn.com/]canadian drugs[/url] [url=https://viagrabestbuyrx.com/]canada pharmaceuticals online[/url] [url=https://safeonlinecanadian.com/]canada pharma limited llc[/url] [url=https://trustedwebpharmacy.com/]highest rated canadian pharmacies[/url]