Увага! Розіграш!

фото11На Nostalgie стартував розіграш під назвою “Я це бачив!”, головним призом якого є 1000 гивень! Виграти дуже просто. Сфотографуйте будь-який момент із вашого життя, який не залишим вас байдужими. Це може бути все, що завгодно: веселий двірник, самотній пасажир, старовинний автомобіль тощо. Надішліть фото нам на електронну адресу: [email protected], ми завантажимо фото у спеціальний альбом на Facebook і той, хто отримає найбільшу кількість лайків, забере свою винагороду! Тож долучайте до участі своїх родичів та друзів! Розіграш триватиме до понеділка 8 грудня. Тоді ми і дізнаємось ім’я переможця о 17:00 під час “Легкого життя”.

Офіційні правила участі в акції Я ЦЕ БАЧИВ!” від радіо «Ностальжі» 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ 

Офіційні правила участі у конкурсі від ТРК «Ностальжі» під умовною назвою «Я це бачив!» (надалі – Акція)

1. Організатор Акції:

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Ностальгія» (далі – «Організатор»), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул..Щорса 32 а, кВ.94.

2. Мета проведення Акції:

2.1.  Метою проведення Акції є привернення уваги слухачів до радіостанції Ностальжі 99FM.

3. Тривалість та територія (місце) проведення Акція:

3.1. Акція триває з 24.11.14 до 8.12.14 (далі – «Період проведення Акції»).

3.2. Акція проводиться у м. Київ (далі – «Територія проведення Акції»).

4. Учасники Акції:

4.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»).

4.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ньому участь:

4.2.1. працівники Організатора Конкурсу та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

5. Участь в Акції:

5.1. Щоб стати Учасником Акції необхідно:

5.1.1. Надіслати фотографію, сюжет якої обраний слухачем самостійно, на електронну адресу [email protected] . Фотографії, що не містять забороненої інформації (згідно закону України), будуть розміщені в соціальній мережі Facebook  на сторінці https://www.facebook.com/Nostalgie99FM

5.1.2. Зібрати найбільшу кількість відміток «подобається».

6. Визначення переможців Акції:

6.1. Визначення переможців Акції проводиться 8 грудня  2014 року о 17:00.

6.1.1. Головними переможцями Акції буде визнано Учасника Акції, що виконали умови участі в Акції, та чиї фотографії  наберуть найбільшу кількість показників «подобається»

7. Фонд  Подарунків Акції обмежений:

7.1. Головний Подарунок – 1000грн.

8. Умови отримання Подарунка:

8.1. Подарунок  може бути отриманий  лише Учасником Акції, що здобув право на отримання такого Подарунка, тільки на умовах цих Правил.

8.2. Учасник має право на отримання подарунка після надання підтвердження, що саме цей учасник є власником фотокартки переможця, у вигляді додаткової власної фотокартки.

8.3. Учасник Акції, що здобув право на отримання подарунка, повинен надіслати на адресу Виконавця копії таких документів:

8.3.1. копію паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з пропискою (реєстрацією),

8.3.2. копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номеру.

8.4. Документи, надані Учасником Акції, що здобув право на отримання подарунка не  підлягають поверненню Учаснику. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим надає свою безумовну згоду на це.

8.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Умов та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання подарунка. Відмова від укладення відповідного договору, а також ненадання/неповне надання визначених цими Умовами документів, а також невиконання всіх передбачених цими Умовами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання подарунка. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що відмовився від отримання подарунка та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

9.  Обмеження:

9.1. Заміна подарунка еквівалентом не допускається.

9.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку / провайдерів послуги Інтернет, будь-які помилки операторів зв’язку / провайдерів послуги Інтернет, внаслідок яких повідомлення Учасників не надійшли, надійшли з запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений чи був невчасно повідомлені про право на отримання подарунка.

9.3. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання подарунка, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (в т.ч. якщо контактна адреса, ПІБ, номер телефону або інша інформація про Учасника була змінена або була вказана неправильно та/або нерозбірливо тощо) не має можливості отримати подарунка, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

9.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасника Акції, визнаного таким, що здобув право на отримання подарунка, отримати або скористатися подарунком з будь-яких причин, що від нього не залежать, у т.ч. у зв’язку з відсутністю необхідних документів, неможливості повідомлення про подарунок так, як це зазначено у цих Правилах тощо.

9.5. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання отриманого подарунка Учасниками Акції після його одержання, та за неможливість Учасника Акції скористатись отриманим Заохоченням з будь-яких причин.

9.6. Організатор Акції не бере на себе відповідальності стосовно будь-яких суперечок щодо подарунка.

9.7. Організатор Акції не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання подарунка. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

9.8. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.

9.9. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання подарунка особами, що здобули право на отримання подарунок, після їх одержання.

9.10. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання особою, що здобула право на отримання подарунка, у зв’язку з будь-якими обставинами, що виходять за межі контролю Організатора/Виконавця Акції.

9.11. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Заохочення, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого подарунка, будь-якої компенсації або заміни подарунка еквівалентом або іншим подарунком.

10.  Надання інформації:

10.1. Для отримання Заохочень Учасник Акції має надати Організаторові/Виконавцеві Акції інформацію (у т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами.

10.2. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує правильність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це зазначено нижче.

10.3. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (у т.ч. інформації щодо контактів з ним).

10.4. Цю інформацію може бути змінено Учасником протягом всього строку проведення Акції шляхом додаткового інформування Організатора/Виконавця Акції.

10.5. Збір згаданої інформації дозволить Організаторові/Виконавцеві Акції якнайшвидше передати Заохочення особі, що має на нього право, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.

10.6. Організатор/Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

10.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т.ч. право публікації (у т.ч. його імені та фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання заохочення, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою.

11.  Загальні умови Конкурсу:

11.1. Всі Винагороди Конкурсу можуть бути отримані Учасниками Конкурсу лише на умовах цих Правил.

11.2. Винагороди Конкурсу обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Винагород, після їх одержання Учасником.

11.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Конкурсі всі Учасники Конкурсу погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

11.4. Усі результати Конкурсу остаточні й оскарженню не підлягають.

11.5. Процедура визначення переможців Конкурсу не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

11.6. Для організації та проведення Конкурсу, а також для здійснення контролю за перебігом конкурсу Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб.

11.7. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на сторінці спільноти радіо Ностальжі (https://www.facebook.com/Nostalgie99FM)

12.  Порядок і спосіб інформування про умови Акції:

12.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

12.2. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Переможця, що має право на отримання Заохочення, відповідно до цих Правил.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *